ΩΡΛ - ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΙΝΑ - ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΙΛΙΓΓΟΥ

Στο ιατρείο πραγματοποιείται πλήρης νευροωτολογικός έλεγχος σε ασθενείς με διαταραχές ισορροπίας.

Η διερεύνηση περιλαμβάνει αδρό νευρολογικό έλεγχο, ωτοσκόπηση – ωτομικροσκόπηση, ακοολογικό έλεγχο (ακοόγραμμα, τυμπανόγραμμα), δοκιμασία Dix-Hallpike, θεραπευτικό χειρισμό επανατοποθέτσης της ωτοκονίας κατά Epley (σε περίπτωση που διαγνωσθεί καλοήθης παροξυσμικός ίλιγγος θέσης).