ΩΡΛ - ΠΑΠΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΙΝΑ - ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Με τη χρήση άκαμπτου ενδοσκοπίου 0° ελέγχεται η μύτη και ο ρινοφάρυγγας. Η εξέταση συμπληρώνει την πρόσθια ρινοσκόπηση και είναι απαραίτητη  σε περιπτώσεις παθήσεων όπως η σκολίωση ρινικού διαφράγματος, πολύποδες ρινός κ.α.

Με τη χρήση άκαμπτου ενδοσκοπίου 70° ελέγχεται η περιοχή του υποφάρυγγα και του λάρυγγα. Είναι βασική στη διερεύνηση παθήσεων φωνής (βράγχος φωνής, αφωνία).

Σε περίπτωση που απαιτηθεί, οι παραπάνω εξετάσεις μπορούν να συμπληρωθούν ή να αντικατασταθούν από τη χρήση εύκαμπτου ενδοσκοπίου τελευταίας τεχνολογίας (έλεγχος διαταραχών κατάποσης, έλεγχος ροχαλητού – υπνικής άπνοιας).

Όλες οι παραπάνω εξετάσεις διενεργούνται στο ιατρείο χωρίς να είναι επώδυνες για τον ασθενή. Με την ολοκλήρωση της εξέτασης ο ασθενής έχει τη δυνατότητα να παρακολουθήσει το βίντεο της ενδοσκόπησης και να ενημερωθεί σε βάθος για το αποτέλεσμά της.